ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА    -    НАРЕДБА    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ "ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА У МЕРОШИНИ"    -    Обавештење о подношењу захтева за осигурање плода вишње и шљиве за род за 2021. годину    -    ОГЛАС - ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"    -    ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагаре неопасног отпада на територији општине Мерошина    -    ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ , КАО И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА    -    Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину    -    ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МЕРОШИНА    -    НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 К.О.БРЕСТ    -   
ОГЛАС - ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ОБАВЕШТЕЊА 10.09.2020

ОГЛАС - ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

ОГЛАС - ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

 

Предметни оглас и материјал су доступни на увид заинтересованој јавности:

-у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs, link: http://www.merosina.org.rs/dokumenta/Radna%20zona%20-%20Jugbogdanovac).

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top