ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2021-2028.    -    АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    УПУТСТВО О ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МЕРОШИНА    -    Oнлајн трибина    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ    -    Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)    -    Јавна расправа о Нацрту ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055    -   
Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а) ОБАВЕШТЕЊА 26.02.2021

Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)

Дана 24.02.2021.године Општинско веће општине Мерошина донело је одлуку о расписивању

            Јавног конкурса за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)

            Позивају се грађани са територије општине Мерошина да доставе пријаве за чланство у радно тело општине Мерошина. Сваки кандидат треба да испуњава услове предвиђене одлуком

            Кандидати за чланство у Радном телу за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а) треба да доставе Комисији следеће:

            1. Попуњен фомулар пријаве – преузети са званичне презентације општине Мерошина;

            2. Биографија подносиоца пријаве;

3. Уверење о пребивалишту;

4. Изјаву о искуству кандидата за члана Радног тела – преузети са званичне презентације општине Мерошина;

5. Диплома;

            6. Изјаве и потврде наведене у условима конкурса.

            Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општинске управе општине Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком за: Пријава на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана – НЕ ОТВАРАТИ

            Јавни конкурс је отворен 21 (двадесет један) дан, од 26.02.2021.године до 18.03.2021.године.

            Рок за подношење пријава почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Мерошина.

            Непотпуне, неблаговремене  и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити прегледане и вредноване.


ДОКУМЕНТА:

Одлука.docx

Одлука о расписивању јавног конкурса за избро чланова РТ за праћење примене ЛАП-а О.Мерошина.pdf

Пријавите се.docx

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top