Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 15/2016
Предмет јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ЦЕВИ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉЕНОГ МЕСА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2017-01-04 12:45:522017-01-04 12:45:522017-01-04 12:45:522017-01-04 12:45:522017-01-04 12:45:522017-01-04 12:45:52
Редни број набавке: 14/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОПШТИНАМА МЕРОШИНА И АЛЕКСИНАЦ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:382016-12-28 12:17:38
2016-12-28 12:17:38
2016-12-28 12:17:38
2016-12-28 12:17:38
2016-12-28 12:17:38
2016-12-28 12:17:38
Редни број набавке: 13/2016
Предмет јавне набавке: Набавка беспилотне летелице
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
2016-11-18 11:20:092016-11-18 11:20:092016-11-18 11:20:092016-11-18 11:20:09
Редни број набавке: 6/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање веб портала Општине Мерошина
Врста набавке:
2016-10-11 10:54:042016-10-11 10:54:04
Редни број набавке: 12/2016
Предмет јавне набавке: JAVNA NABAVKA LICENCI ZA SOFTVERE U OKVIRU PROJEKTA „UVOĐENjE I RAZVOJ GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA U OPŠTINAMA MEROŠINA I ALEKSINAC“
Врста набавке: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
2016-10-14 14:52:492016-10-14 14:52:492016-10-14 14:52:492016-10-14 14:52:492016-10-14 14:52:49
Редни број набавке: 11/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА
Врста набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
2016-09-05 09:49:042016-09-05 09:49:042016-09-05 09:49:042016-09-05 09:49:04
2016-09-05 09:49:04
Редни број набавке: 10/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА Пројекат „Увођење и развој ГИС-а у општинама Мерошина и Алексинац“
Врста набавке:
2016-08-29 09:30:072016-08-29 09:30:072016-08-29 09:30:072016-08-29 09:30:072016-08-29 09:30:07
Редни број набавке: 9/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
Врста набавке:
2017-01-12 11:20:542017-01-12 11:20:542017-01-12 11:20:542017-01-12 11:20:542017-01-12 11:20:542017-01-12 11:20:542017-01-12 11:20:54
Редни број набавке: 8/2016
Предмет јавне набавке: Бензин за потребе пројекта „Увођење и развој ГИС у општинама Мерошина и Алексинац“
Врста набавке: JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
2016-08-24 11:07:222016-08-24 11:07:222016-08-24 11:07:222016-08-24 11:07:22
Редни број набавке: 7/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:13
2016-08-29 09:31:13
2016-08-29 09:31:13
2016-08-29 09:31:13
2016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:132016-08-29 09:31:13
2016-08-29 09:31:13
2016-08-29 09:31:13
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top