ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

02.12.2016

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист градаНиша» број 107/16)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

28.11.2016

На основу члана 10. ставa 1. 2. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09) ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА О б ј а в љ у ј е ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Procitaj sve vesti

Сања Стајић

председник општине Мерошина