- РАНИ ЈАВНИ УВИД - ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80

19.08.2016

Odluka o izradi Prostornog plana područja područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E–80, deonica Niš-Merdare je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 7/16.

Именовање директора ЈП-Дирекције за спорт, туризам и рекреацију „Облачинско језеро“Облачина

11.08.2016

Скупштина општина Мерошина објављује ЈАВНИ КОНКУРС За именовање директора ЈП-Дирекције за спорт, туризам и рекреацију „Облачинско језеро“Облачина

Именовање директора ЈП-Дирекције за изградњу Општине Мерошина

11.08.2016

Скупштина општине Мерошина објављује ЈАВНИ КОНКУРС За именовање директора ЈП-Дирекције за изградњу Општине Мерошина

Procitaj sve vesti

Сања Стајић

председник општине Мерошина