ПРИЈЕМ ЗА ПРВАКЕ

14.09.2016

Локална самоуправа у Мерошини организовала је пријем за ђаке прваке и уручила им пригодне поклоне.

Хуманитарна помоћ

14.09.2016

Председница општине Мерошина др Сања Стајић и помоћник председнице општине Горан Ристић су уручили хуманитарну донацију породици Ж. Ј. у насељу Девча.

- РАНИ ЈАВНИ УВИД - ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80

19.08.2016

Odluka o izradi Prostornog plana područja područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E–80, deonica Niš-Merdare je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 7/16.

Procitaj sve vesti

Сања Стајић

председник општине Мерошина