sort proizvodi

Буџет

Буџет

 

 

 

 

Одлука о буџету општине Мерошина за 2023. годину 

Образложење одлуке о буџету

Грађански водич кроз одлуку о буџету општине Мерошина за 2023. годину

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Мерошина за период од 01.01.2022. - 30.09.2022. године

Извештај о извршењу буџета општине Мерошина за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Образложење - Ребаланс III

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Мерошина за 2022 годину - Ребаланс III

 

Odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Merošina za 2022. godinu - Rebalans 2

obrazlozenje drugi rebalans

Извештај о извршењу буџета општине Мерошина за период 01.01.2022 -30.06.2022

 

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Мерошина за 2022 годину Ребаланс I

obrazlozenje - prvi rebalans

 

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Мерошина за 2022.годину

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

образложење

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мерошина за 2021 годину-ребаланс III

Zapisnik sa javne rasprave

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2021.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2021. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС II

Извештај о извшењу Одлуке о буџету општине Мерошина за 2021. годину

Образложење одлуке о завршном рачуну за 2021. годину

Одлука о завршном рачуну за 2021. годину

Одлука о завршном рачуну за 2020. годину са образложењем

Буџет 2021 - материјал можете преузети на овом линку.

Буџет 2020 - материјал можете преузети на овом линку.

2. Ребаланс 2020

3. Ребаланс 2020

Буџет 2019 - материјал можете преузети на овом линку.

Буџет 2018 - материјал можете преузети на овом линку.

Буџет 2017 - материјал можете преузети на овом линку.

Буџет 2016 - материјал можете преузети на овом линку.

Буџет 2015 - материјал можете преузети на овом линку.

close
logo

  • keyboard_arrow_right