sort proizvodi

Локална пореска администрација

2022

 

 


 

odluka o prosecnim cenama (2).pdf

odluka o visini stope poreza.pdf

odluka o prosecnim cenama.pdf

Одлука о просечним ценама одговрарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утвр. основица пореза на имовину

Одлука о утврдј.просецних цена кв.метра одговарајућих непокретности за утвр.пореза на имовину за 2021.г

Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2021.годину

Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу који је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину

Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2020

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2019.

Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу који је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони

ОДЛУКА о локалним комуналним таксама (2018)

Одлука о утврдј.просечних цена квадр.метра одговарајућих (2018)

Одлука о просечним ценама одговарајућих непок

Одлука о стопи пореза на имовину

Одлука о висини стопе пореза на имовину (2016)

Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на осно....

Одлука о утврђ. просечних цена квадратног метра.......

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРДЈ...

ОДЛУКА О ПРОСЕЦНИМ ЦЕНМА

ОДЛУКА О УТВРДЈИВАЊУ ПР.ЦЕНА

ОДЛУКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА 2014.

Одлука о висини стопе пораза на имовину 2016.

close
logo

  • keyboard_arrow_right