sort proizvodi

Регистар издатих интегрисаних дозвола

Регистар издатих интегрисаних дозвола

 

 

 

 1. Регистарски број: 04
 2. Број досијејеја: 501 – 695/3
 3. Назив постројења или активности за које је издата дозвола: "AL-OX MILEKOVIC"  Мерошина
 4. Назив оператера и регистарски број или име и лични број МБ:56747567
 5. Назив органа који је издао дозволу: ОУ Мерошина
 6. Број и датум издавања: 501-695/3  01.12.2022 год.
 7. Важност дозволе: од 22.09.2021 до 30.11.2032 год.
 8. Локација на којој се налази постројење и географске координате: N:4795025 E: 563612

 1. Регистарски број: 03
 2. Број досијејеја: 501 – 619/3
 3. Назив постројења или активности за које је издата дозвола: “B&S SALDARE” DOO   Мерошина
 4. Назив оператера и регистарски број или име и лични број МБ: 21624039
 5. Назив органа који је издао дозволу: ОУ Мерошина
 6. Број и датум издавања: 501-319/3  22.09.2022 год.
 7. Важност дозволе: од 22.09.2021 до 21.09.2032 год.
 8. Локација на којој се налази постројење и географске координате: N:4794841     E: 563400

 1. Регистарски број: 01
 2. Број досијејеја: 501 – 604
 3. Назив постројења или активности за које је издата дозвола: ''TAI SU PLASTIC RECYCLING" д.о.о. Мерошина
 4. Назив оператера и регистарски број или име и лични број МБ: 21456403
 5. Назив органа који је издао дозволу: ОУ Мерошина
 6. Број и датум издавања: 501-604  21.09.2020 год.
 7. Важност дозволе: од 21.09.2020 до 20.09.2020 год.
 8. Локација на којој се налази постројење и географске координате: N: 4792145      E: 557981

 


 1. Регистарски број: 02
 2. Број досијејеја: 501 – 869
 3. Назив постројења или активности за које је издата дозвола: “B&S SALDARE DOO   Мерошина
 4. Назив оператера и регистарски број или име и лични број МБ: 21624039
 5. Назив органа који је издао дозволу: ОУ Мерошина
 6. Број и датум издавања: 501- 869  03.02.2021 год.
 7. Важност дозволе: од 03.02.2021 до 02.09.2031 год.
 8. Локација на којој се налази постројење и географске координате: N: 4794841     E: 563400
close
logo

 • keyboard_arrow_right