sort proizvodi

Јавне набавке на које се закон не примењује

 

2022.

1. Позив за подношење понуда за набавку услуге лични пратилац детета број 404-107/01/2 - 21.01.2022. год.

2. Позив за подношење понуда за набавку столарије за зграду МЗ Доња Расовача број 404-107/02/2 - 27.01.2022.год.

3. Позив за подношење понуда за набавку  услуге одржавања и сервисирања службених аутомобила, број 404-107/03/2 - 01.02.2022. год

 


2021.

1. Понуда за набавку услуге израде ПТД за аутоматско управљање пумпном станицом и резервоаром Мерошина, редни бр.1/2021 - 13.01.2021. год.

2. Позив за подношење понуде за набавку услуге израде  пројекта изведеног стања секундарне водоводне мреже за насеље Брест - 21.01.2021. год

3. Позив за подношење понуде за набавку услуге ресторана - 21.01.2021. год

4. Позив за подношење понуда за набавку добара за чајну кухињу - 21.01.2021. год

5. Позив за подношење понуда за набавку добара за хигијену - 21.01.2021. год

6. Позив за подношење понуда за набавку материјала за штампарску опрему (тонера) - 28.01.2021. год

7. Набавка услуге одржавања ИЦБ машина - 28.01.2021. год

8. Позив за подношење понуда за набавку рачунарске опреме - 29.01.2021. год

9. Позив за подношење понуде за набавку услуге израде Плана евакуације и упутства у случају пожара, Елабората правила заштите од пожара, основне обуке из области заштите од пожара и прегледа громобранске инсталације - 02.02.2021. год

10. Позив за подношење понуде за набавку услуге личног пратиоца детета - 02.02.2021. год

11. Понуда за набавку потрошних добара за текуће одржавање зграде општине и месних канцеларија, редни бр.9/2021 - 03.02.2021. год

12. Армиране бетонске цеви - 08.02.2021. год

13. Позив за подношење понуда за набавку радова на реконструкцији фасаде објекта цркве и гостопримнице порте цркве Светог Романа у Мерошини - 08.02.2021. год

14. Позив за подношење понуде за набавку услуге зоохигијене, р.бр. 11/2021 - 08.02.2021. год

15. Позив за подношење понуда за набавку услуге одржавања WЕБ портала - 09.02.2021. год

16. Позив за подношење понуда за набавку добара за уличну расвету са уградњом - 09.02.2021. год

17. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде ПТД за реконструкцију и доградњу објекта Општинске управе општине Мерошина - 11.02.2021. год.

18. Позив за подношење понуда за набавку услуге ресторана у Мерошини - 19.02.2021. год

19. Позив за подношење понуда за набавку услуге ресторана у Нишу - 19.02.2021. год

20. Позив за подношење понуда за набавку рачунарске опреме - 19.02.2021. год

21. Позив за подношење понуде за набавку радова на постављању мреже за уличну расвету у насељеном месту Дешилово - 22.02.2021. год

22. Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга-ресторан у Мерошини - 22.02.2021. год

23. Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга-ресторан у Нишу - 22.02.2021. год

24. Позив за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала - 23.02.2021. год

25. Позив за подношење понуда за набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи објекта П.У. Полетарац у Мерошини - 26.02.2021. год

26. Позив за подношење понуда за набавку услуге сервисирања и одржавања аутомобила - 26.02.2021. год

27. Позив за подношење понуда за набавку програма "антивирус" за рачунарску мрежу - 01.03.2021. год.

28. Позив за подношење понуда за набавку услуга ресторана у Мерошини - 01.03.2021. год.

29. Позив за подношење понуда за набавку радова на реконструкцији крова објекта цркве Светог Романа у Мерошини - 01.03.2021. год.

30. Позив за подношење понуда за набавку програма за канцеларијско пословање са одржавањем - 10.03.2021. год.

31. Набавка муличара са карданским вратилом - 11.03.2021.год

32. Позив за подношење понуда за набавку геодетских услуга р.бр.22/2021 - 16.03.2021. год

33. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Елабората са неопходним подлогама за ПТД канализационе мреже, р.бр.23/2021 - 16.03.2021. год

34. Позив за подношење понуда за набавку услуге-развој решења за евидентирање и доступност канализационе и водоводне мреже за потребе ГИС општине Мерошина - 17.03.2021. год.

35. Позив за подношење понуда за набавку услуге- систем за сликање и архивирање - 17.03.2021. год.

36. Позив за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала - 18.03.2021. год.

37. Понуда за набавку редни бр.27/2021 - Позив за подношење понуда за набавку услуге израде ПТД за изградњу пословног објекта МЗ Мерошина - 02.04.2021. год

38. Позив за подношење понуда за набавку возила за потребе ПС Мерошина - 07.04.2021. год

39. Позив за подношење понуда за набавку возила за потребе ПС Мерошина - 15.04.2021. год

40. Позив за подношење понуда за набавку услуге екстерне ревизије Завршног рачуна Општине Мерошина за 2020.годину - 15.04.2021. год

41. Набавка опреме за водовод - 22.04.2021. год

42. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде ПТД  за реконструкцију локалног пута МЗ Батушинац - 26.04.2021. год

43. Позив за подношење понуда за набавку радова на реконструкцији зграде Месне заједнице у Мерошини - 10.05.2021. год.

44. Набавка услуге електричног одржавања објекта - 14.05.2021. год.

45. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде урбанистичког пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Мерошина - 31.05.2021. год.

46. Позив за подношење понуда за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност р.бр 33/2021 - 17.06.2021. год.

47. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Плана енергетске ефикасности са акционим планом 2021-2023 - 23.06.2021. год.

48. Позив за подношење понуда за набавку р.бр 35/2021, за набавку услуге организовања јавних консултација - 24.06.2021. год.

49. Позив за подношење понуда за набавку р.бр 36/2021, за набавку услуге припреме визуелног идентитета пројекта за дигиталну промоцију Акционог плана ее - 24.06.2021. год.

50. Позив за подношење понуда за набавку грађевинског материјала за реконструкцију ловачке брвнаре у Балајнцу који шаљем у прилогу - 10.07.2021. год.

51. Набавка резервних делова за радне машине - 14.07.2021. год

52. Позив за подношење понуда за набавку услуге лични пратилац детета - 16.07.2021. год.

53. Позив за подношење понуда за набавку услуге припреме дигиталног комуникационог плана одлагања отпада у складу са ЕУ - 16.07.2021. год.

54. Позив за подношење понуда за набавку услуге обуке на тему "Одлагање и рециклажа комуналног отпада" за локално становнишво и запослене у ЈКП и ЈЛС - 16.07.2021. год.

55. Позив за подношење понуда за набавку услуге одржавања возила - 19.07.2021. год.

56. Позив за подношење понуда за набавку услуге "помоћ у кући" - 20.07.2021. год.

57. Позив за подношење понуда за набавку грађевинског материјала за изградњу ограде игралишта за велики фудбал у МЗ Батушинац - 22.07.2021. год.

58. Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга - 27.07.2021. год.

59. Позив за подношење понуда за набавку геодетских услуга р.бр.4/2021 - 28.07.2021. год.

60. Позив за подношење понуд аза набавку услуге одржавања возила р.бр.41/2021 - 28.07.2021. год.

61. Позив за подношење понуда за набавку и уградњу каменог агрегата р.бр.43/2021 - 29. 07.2021. год.

62. Позив за подношење понуда за набавку израде Акционог плана локалног економског развоја  р.бр.44/2021 - 29. 07.2021. год.

63. Позив за подношење понуда за набавку израде Елабората за озакоњење јавних објеката р.бр.45/2021 - 29.07.2021. год.

64. 21/2021 - 11.08.2021. год

65. Позив за подношење понуда за набавку огревног дрвета за потребе избеглих и интерно расељених лица - 21.08.2021. год.

66. Позив за подношење понуда за набавку огревног дрвета за потребе Општинске управе, р.бр. набавке 47/2021 - 23.08.2021. год.

67. Позив за подношење понуде за набавку услуге припреме визуелног идентитета пројекта "Управљање и одлагање чвстог отпада" за дигиталну промоцију 48/2021 - 25.08.2021. год.

68. Позив за подношење понуде за набавку услуге  припреме и дистрибуције промотивног материјала, 49/2021 - 25.08.2021. год.

69. Позив за подношење понуда за набавку угља, 50/2021 - 27.08.2021. год.

70. Позив за подношење понуда за набавку школског прибора за дјаке прваке, 51/2021 - 01.09.2021. год.

71. Набавка кацеларијског материјала 31/2021 - 06.09.2021. год.

72. Позив за подношење понуда за набавку услуге информисања локалног становништва о енергетској ефикасности 52/2021 - 09.09.2021. год.

73. Позив за подношење понуда за набавку услуге-Студија израде референтног система мреже општинских путева на територији општине Мерошина, 53/2021 - 17.09.2021. год.

74. Позив за подношење понуда за набавку софтвера за потребе СО Мерошина, 3/2021 - 21.09.2021. год.

75. Позив за подношење понуда за набавку радова на крпљењу ударних рупа на општинском путу у насељу Александрово - 08.10.2021. год.

76. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Плана процене ризика од катастрофа р.бр. 5/2021 - 19.10.2021. год.

77. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде таблица кућних бројева, р.бр.54/2021 - 20.10.2021. год.

78. Позив за подношење понуда за набавку радова на крпљењу ударних рупа на општинском путу у МЗ Чубура - 20.10.2021. год.

79. Позив за подношење понуда набавку радова на крпљењу ударних рупа на општинском путу у МЗ Дудулајце - 22.10.2021. год.

80. Позив за подношење понуда за набавку радова на крпљену ударних рупа на општинском путу у МЗ Чубура - 25.10.2021. год.

81. Позив за подношење понуде за набавку услуге израде ПТД аутоматског управљања главним водом Крајковац-Мерошина и пратећим подстаницама, р.бр 6/2021 - 25.10.2021. год.

82. Позив за  подношење понуде за  набавку услуге лични пратилац детета, набавка  р.бр.55/2021 - 27.10.2021. год.

83. Позив за  подношење понуде за секундарну водоводну мрежу МЗ Рожина - 01.11.2021. год.

84. Позив за подношење понуда за набавку радова на постављању мреже за уличну расвету у МЗ Чубура - 04.11.2021.год.

85. Позив за подношење понуда за набавку радова на секундарној водоводној мрежи у МЗ Рожина - 08.11.2021. год.

86. Позив за подношење понуда за набавку опреме за пумпну саницу водоводне мреже у МЗ Рожина, р.бр.57/2021 - 15.11.2021. год.

87. Позив за подношење понуда за набавку радова на уређењу дворишта цркве Свети Роман у Мерошини, р.бр 58/2021 - 16.11.2021. год.

88. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Локалног плана управљања отпадом Општине Мерошина за прериод 2022-2032 - 19.11.2021. год.

89. Позив за подношење понуда за набавку услуге штампања материјала за репрезентацију, р.бр 60/2021 - 24.11.2021. год.

90. позив за подношење понуда за набавку добара за чајну кухињу, р.бр.4/2021 - 24.11.2021. год.

91. Позив за подношење понуда  за набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улица у МЗ Батушинац - 03.12.2021. год.

92. Позив за подношење понуда за набавку услуге едукативног програма из области безбедности саобраћаја за ученике основног образовања са територије општине Мерошина - 09.12.2021

93. Позив за подношење понуда за набавку радова на рушењу објекта Стара школа у Александрову - 13.12.2021. год.

94. Позив за подношење понуда за набавку светлосне сигнализације - 13.12.2021. год.

95. Позив за подношење понуда за набавку радова на изради ограде на дечијем игралишту у Мз Бучић. - 13.12.2021. год.

96. Позив за подношење понуда за набавку радова на замени столарије на објекту дома културе у МЗ Градиште - 15.12.2021. год.

97. Позив за подношење понуда за набавку радова на доградњи уличне расвете у МЗ Лепаја - 15.12.2021. год.

98. Позив за подношење понуда за набавку радова на санацији пута у МЗ Горња Девча - 15.12.2021. год.

99. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде плана заштите и спасавања - 16.12.2021. год.

100. Позив за подношење понуда за набавку пумпе за водовод Облачина са уградњом - 21.12.2021. год.


2020.

1. Набавка услуге лични пратилац детета - 01.09.2020. год

2. Позив за подношенје понуда за јавну набавку добара - камени агрегат - 11.09.2020. год

3. Позив за подношенје понуда за јавну набавку добара - резервни делови - 16.09.2020. год

4. Набавка геодетских услуга - 25.09.2020. год

5. Понуда за набавку редни бр.13/2020 - 14.10.2020. год

6. Понуда за набавку редни бр.14/2020 - 14.10.2020. год

7. Понуда за набавку редни бр.15/2020 - 14.10.2020. год

8. Понуда за набавку добара за уличну расвету са уградњом - 14.10.2020. год

9. Понуда за набавку добара за „кафе“ кухињу, редни бр.12/2020 - 14.10.2020. год

10. Понуда за набавку материјала за хигијену, редни бр.13/2020 - 14.10.2020. год

11. Набавка пнеуматика за возила - 15.10.2020. год

12. Понуда за набавку редни бр.17/2020 - 22.10.2020. год

13. Понуда за набавку редни бр.16/2020 - 22.10.2020. год

14. Набавка помоћног материјала 15/2020 - 26.10.2020. год

15. Понуда за набавку редни бр.19/2020 - 28.10.2020. год

16. Понуда за набавку редни бр.18/2020 - 28.10.2020. год

17. Понуда за набавку редни бр.20/2020 - 03.11.2020. год

18. Понуда за набавку редни бр.14/2020 - 05.11.2020. год

19. Понуда за набавку редни бр.15/2020 - 13.11.2020. год

20. Понуда за набавку услуге штампања материјала, редни бр.16/2020 - 17.11.2020. год

21. Понуда за набавку добара-хируршких маски, редни бр.17/2020 - 19.11.2020. год

22. Набавка молерско-фарбарског материјала - 24.11.2020. год.

23. Понуда за набавку редни бр.21/2020 - 26.11.2020. год.

24. Понуда за набавку редни бр.22/2020 - 27.11.2020. год.

25. Понуда за набавку редни бр.23/2020 - 03.12.2020. год.

26. Понуда за набавку редни бр.24/2020 - 07.12.2020. год.

27. Понуда за набавку редни бр.24/2020 -2.1.20. - набавка добара - браварски материјал - 09.12.2020. год.

28. Понуда за набавку редни бр.25/2020 - 17.12.2020. год.

29. Понуда за набавку редни бр.26/2020 - 22.12.2020. год.

30. 1/2021 - 28.12.2020. год.

close
logo

  • keyboard_arrow_right