ЈАВНИ ПОЗИВ    -    ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ АНКЕТИРАЊА ГРАЂАНА    -    ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ    -    Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2021-2028.    -    АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    УПУТСТВО О ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МЕРОШИНА    -    Oнлајн трибина    -   

ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊА 24.11.2021

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ АНКЕТИРАЊА ГРАЂАНА

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ АНКЕТИРАЊА ГРАЂАНА             Одлука о буџету општине Мерошина, један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава, неопходно је да и грађани и грађанке узму учешће и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала вољу становника наше општине. Са тим циљем спроведен је процес укључивања грађана у изради буџета општине за 2022. годину.             Извештај који је пред Вама представља преглед процеса укључивања грађана у процес израде буџета, као и њихових предлога добијених током процеса анкетирања грађана, а у циљу израде Нацрта одлуке о буџету за 2022. годину.             Процес укључивања грађана у изради Нацрта одлуке о буџету у општини Мерошина је започет у току септембра 2021.године.             Процес консултације са грађанима, као и анкетирање истих спроводио се у периоду од 01.октобра до 15. октобра 2021.године.             Активности током овог периода обухватале су објављивање позива о спровођењу анкете на сајту општине, штампање плаката, као и дељење упитника за грађане и позивање истих да узму активну улогу у предлагању пројеката.             Након завршеног процеса прикупљања предлога пројеката, урађена је анализа свих пристиглих предлога и у складу са финансијским капацитетима буџета и бројем гласова који су пројекти добили, одређени број пројеката ће и бити уврштен у Одлуци о буџету општине Мерошина за 2022.годину.             Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету за 2022. годину биће одржана новембра месеца 2021. године, када ће грађанима бити омогућено да још једном, у присуству општинских структура дају своје сугестије на предложене пројекте у буџету.             Сам процес анкетирања грађана се састојао из три фазе: фаза обавештавања јавности о процесу, фаза анкетирања грађана, фаза обавештавања грађана о резултатима анкете, као и позив на јавну расправу. Фаза обавештавања јавности о процесу У току фазе обавештавања грађана о процесу спровођења анкете коришћени су следећи алати за укључивање грађана: обавештење свих грађана о започетом процесу анкетирања грађана на званичној интернет страници општине Мерошина, како би се грађани обавестили о току процеса јавне расправе. постављање упитника и анкетних листића за прикупљање предлога грађана за званичној интернет страници Општине. прослеђено је обавештење свим буџетским корисницима о започетом процесу анкетирања грађана, при чему су они преузели обавезу да анкетне листиће дистрибуирају својим корисницима. Фаза анкетирања грађана прикупљени су упитници о предлоге пројеката од стране грађана. Грађани      су своје предлоге углавном достављали на писарници Општинског услужног   центра. Фаза обавештавања грађана о резултатима анкете, као и позив на јавну расправу. обавештење о спроведеном анкетирању грађана је приказано у форми извештаја, где су приказани пројекти по броју добијених гласова. јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету ће се одржати новембра месеца 2021 године. РЕЗУЛТАТИ ГРАЂАНСКЕ АНКЕТЕ Након завршеног процеса анкетирања грађана, које је спроведено у периоду 01.до 15. октобра 2021. године-о избору приоритетнијих пројеката желимо да Вам се захвалимо на учешћу и уједно да поделимо са вама резултете нашег заједничког рада. Укупно попуњених анкетних листића било је 338 Укупно непопуњених анкетних листића је било 109 Анкетни листић је садржао листу 10 приоритетних пројеката од стране локалне самоуправе за које су грађани имали право да гласају У наставку је табела са гласовима грађана на предложене пројекте локалне самоуправе: Р.бр. Пројекти Бр.глас. 1. Зграда Народне библиотеке –друга фаза 90 2. Реконструкција Центра за социјални рад 76 3. Асфалтирање улица МЗ Балајнац 57 4. Рекон.пута Облачина-Облачин.језеро-Лепаја 76 5. Водовод-Југбогдановачка река 89 6. Канализација – Југбогдановачка река 96 7. Асфалтирање улица МЗ Азбресница 24 8. Уређење индустријске зоне Мраморско брдо 53 9. Електрификација поља 65 10. Игралиште за мале спортове МЗ Бучић 39 Такође, учешћем у анкети грађанима је дата могућност да сами изнесу своје идеје за пројекат, односно да лично дају предлоге-шта мисле да нам је потребно. По месним заједницама тј. селима резултати анкете показују следеће приоритете: АЗБРЕСНИЦА Асфалтирање  улица - 7 Водовод - 5 Реконструкција школе -  3 Улична расвета - 2 Вртић - 2 Канализација 2 Постављање лежећих полицајаца у зони школе -1 Изградња балон сале 1 Постављање контењера и одвоз смећа 2 АЛЕКСАНДРОВО Канализација 8 Водовод 8 Асфалтирање улица 8 Увођење сеоске задруге 1 Изградња дома културе 2 Изградња основне школе 1 Проширење гробља 1 Сређивање улица 1 АРБАНАСЦЕ Асфалтирање пута 5 Водовод 4 Канализација 4 Изградња школе 3 Реконструкција електричне мреже 2 Уређење игралишта 1 БАЛАЈНАЦ Канализација 18 Асфалтирање улица 18 Водовод 9 Асфалтирање ромског насеља 2 Увођење нових аутобуских линија 2 Насипање пољских путева 1 Чишћење асфалтног пута Црвиште – Бели Брег 1 Уређење саобраћајне сигнализације у зони школе 1 Електрификација поља 1 Постављање банкомата 1 Изградња апотеке 1 БАТУШИНАЦ Асфалтирање путева у селу 11 Канализација 9 Водовод 8 Увођење редовних аутобуских линија 2 Реконструкција амбуланте 2 Реконструкција школе 2 Електрификација поља 1 Трафо станица 1 Чишћење и забрана дивље депоније 1 Реконструкција Дома културе 1 БАЛИЧЕВАЦ Канализација 5 Школа 5 Асфалтирање путева 4 Бољи аутобуски превоз 3 Изградња цркве 2 Уређење атарских путева 2 Уређење тротоара 2 Проширење путева 1 Уређење МЗ 1 БИЉЕГ Асфалтирање улица 4 Канализација 4 Водовод 4 Уређење школе 2 Реновирање цркве 2 Расвета 1 Постављање лежећих полицајаца 1 Уређење игралишта 1 Постављање контењера 1 БРЕСТ Асфалтирање улице 8 Водовод и канализација 4 Уређење речног корита 1 Уређење пута до цркве 2 Уређење дома културе 1 Реновирање школе у Мерошини 2 Завршетак цркве 1 БУЧИЋ Уређење игралиште 18 Водовод канализација 6 Реновирање школе 3 Чишћење река 3 Канализација 2 Асфалтирање путева 1 Уређење пута Бучић – Мерошина 1 Решавање проблема паса луталица 1 ГОРЊА РАСОВАЧА Организовање бољих аутобуских линија 2 Водовод 1 Канализација 1 Уређење амбуланте 1 ГРАДИШТЕ Асфалтирање улица 17 Канализација 15 Уређење фудбалског терена 4 Водовод 3 Уређење пута Градиште – Брест 2 Улична расвета 1 Уређење атарских путева 1 Реконструкција зграде Дома Културе 1 Мобилијар за децу 1 ДЕВЧА Уређења пута Девча – Горња Девча 3 Осветљење школског дворишта 3 Асфалтирање путева 2 Уређење пута Девча – Клисура 2 Асфалтирање улица 2 Уређење дечијег игралишта 1 Реконструкција школе 1 Водовод 1 Канализација 1 Боља организација аутобусог превоза 1 ДЕШИЛОВО Уређење амбуланте 4 Асфалтирање улица 4 Аутобуски превоз Реконструкција електричне мреже 1 Водовод 1 Канализација 1 ЈОВАНОВАЦ Путеви 1 Уређење дома културе 1 Асфалтирање путева 1 Сала за физичко 1 Реконструкција старе школе 1 ЈУГБОГДАНОВАЦ Изградња водовода 12 Канализација 14 Постављање контејнера 4 Уређење фудбалског игралишта 3 Асфалтирање улица 2 Реконструкција електричне 2 Уређење саобраћајне сигнализације у зони школе 2 Уређење Амбуланте 1 Модернизација насеља 1 Пропусти за одвод воде 1 КОСТАДИНОВАЦ Уређење игралишта за децу 2 Изградња канализације 1 Асфалтирање пута 1 КРАЈКОВАЦ Асфалтирање улица 8 Уређење школе 2 Водовод 2 Уређење дома културе 2 Увођење канализације 2 Уређење амбуланте 1 Уређење игралишта 1 Реновирање дома културе 1 Постављање контејнера 1 ОБЛАЧИНА Водовод 11 Канализација 6 Реконструкција пута Облачина – Лепаја 4 Уређење игралишта за децу 2 Асфалтирање улица 1 Реновирање школе 1 Асфалтирање улица 1 Постављање лежећих полицајаца 1 Уређење сале за физичко 1 Уређење грејања у Дому здравља 1 ГУДУРЕ Уређење индустријске зоне 1 Уређење путева 1 РОЖИНА Уређење речног корита 2 Уређење школског дворишта 1 Постављање контејнера 1 Чишћење јавних површина 1 Асфалтирање улица 1 Канализација 1 Уређење школе 1 Постављање лежећих полицајаца у зони школи 1 ПАДИНА Уређење игралишта 3 Канализација 1 Постављање оптичких каблова 1 Решавања проблема паса луталица 1 КОВАНЛУК Увођење водовода и канализације 13 Асфалтирање путева 5 Постављање контејнера и одношење смећа 3 ЗЛОКУЋАНЕ Асфалтирање путева 3 Организовање бољих аутобуских линија 1 Канализација 1 МЕРОШИНА Реконструкција школе 17 Уређење водовода 7 Уређење канализације 6 Реконструкција зграде библиотеке 7 Реконструкција зграде Центра за Социјални рад 6 Уређење паркинга иза Дома Здравља 5 Асфалтирање улица 4 Изградња и уређење игралишта за децу 4 Уређење парка 2 Електрификација поља 2 Уређење кошаркашког терена 2 Постављање лежећих полицајаца 1 Уређење депоније 1 Асфалтирање пута до гробља 1 Изградња аква парка 1 Уређење зграде Месне Заједнице 1 Асфалтирање улице иза Ветеринарске станице 1 ЛЕПАЈА Осветљење школског дворишта 3 Уређење црквеног дворишта 5 Уређење дома културе 1 Реконструкција школе 3 Уређење путева 3 Увођење канализације 6 Уређење водовода 5 Изградња вртића 2 Реконструкција пута Лепаја – Облачина 3 Електрификација поља 1 Уређење електричне мреже 1 Уређење пољских путева 1 ДОЊА РАСОВАЧА Уређење канализације и водовода 9 Уређење школе 7 Уређење амбуланте 3 Реконструкција улица 3 Реновирање Дома Културе 1 Идеје које сте предложили, а спадају у надлежности општине и самим тим су оствариве у неком будућем периоду су: Пројекти који су општински приоритети на основу анкетних гласова Назив пројекта Бр гласова Изградња водовода и канализације 102 Реновирање школа по насљима столарије, клупе, увођење паметних табли. 35 Изградња путева асфалтирање и реконструкцја старих 26 Реконструкција зграде Библиотеке у Мерошини 17 Реконструкција зграде Центра за Социјални рад 14 Уређење депоније и добијање дозволе за депонију 12 Привлачење инвеститора и отварање нових фирми 10 Уређивање Индустријске зоне Мраморско брдо 9 Електрификација поља 11 Реновирање амбуланти по насељима 9 Уређивање паркинг места у Мерошини 9 Изградња вртића 6 Уређење речних корита 1 Боља организација јавног превоза 5 Изградња аква парка 1 Развој туризма 4 Помоћ родитељима током школовања за близанце 2 Помоћ спортским клубовима 2 Комесација земљишта 2 Уређење пијаце у Мерошини 1 Уређење дрвореда поред пута 3 Изградња луна парка 2 Уређење парка у Мерошини 1 Реконструкција зграде Општине 2 Решавање питања Хладњаче Воћар 3 Подршка за удружење Пчелара 2 Уређење паркинга код Дома здравља 3 Постављање лежећих полицајаца у зони школе 2 Већа подршка Породици и деци 2 Изградња затвора 1                       Многи грађани предложили су пројекте који нису у надлежности општине, односно не могу су финансирати из локалног буџета, већ их општина може реализовати само уз подршку републичких органа.                       Користимо прилику да се захвалимо грађанима наше општине на издвојеном времену и уложеном труду током анкетирања. Од изузетног значаја нам је Ваше мишљење, сугестије и предлози, а све у циљу израде Одлуке о буџету општине Мерошина за 2022. годину.                       Предлози који нису уврштени у Предлог одлуке о буџету за 2022. годину услед финансијских и техничких ограничења, локална самоуправа ће из изнова размотрити у наредном буџетском циклусу.                                                                                                          Одељење за финансије

ОБАВЕШТЕЊА 25.06.2021

АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ

Услед повећане температуре ових дана, умногоме је повећана и потрошња воде. Молимо наше суграђане да буду солидарни и користе воду за основне потребе а никако за заливање башти, прање аутомобила, зелених и бетонских површина и друго неконтролисано трошење. Апел посебно наглашавамо у термину од 18 до 22 часа, када настају велика истакања. У ситуацији овако нерационалне потрошње воде долази до смањеног притиска и прекида у снабдевању на рубним деловима насеља. Сва изворишта су стабилна, воде има довољно али систем није пројектован да у тренутку екстремне потрошње задовољи потребе код свих корисника, посебно оних у вишим деловима насеља. Још једном апел нашим суграђанима да рационално користе воду како би ЈКП „Мерошина“ свим корисницима гарантовало уредно водоснабдевање.

ОБАВЕШТЕЊА 26.02.2021

Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)

Дана 24.02.2021.године Општинско веће општине Мерошина донело је одлуку о расписивању             Јавног конкурса за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)             Позивају се грађани са територије општине Мерошина да доставе пријаве за чланство у радно тело општине Мерошина. Сваки кандидат треба да испуњава услове предвиђене одлуком             Кандидати за чланство у Радном телу за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а) треба да доставе Комисији следеће:             1. Попуњен фомулар пријаве – преузети са званичне презентације општине Мерошина;             2. Биографија подносиоца пријаве; 3. Уверење о пребивалишту; 4. Изјаву о искуству кандидата за члана Радног тела – преузети са званичне презентације општине Мерошина; 5. Диплома;             6. Изјаве и потврде наведене у условима конкурса.             Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општинске управе општине Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком за: Пријава на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана – НЕ ОТВАРАТИ             Јавни конкурс је отворен 21 (двадесет један) дан, од 26.02.2021.године до 18.03.2021.године.             Рок за подношење пријава почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Мерошина.             Непотпуне, неблаговремене  и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити прегледане и вредноване.

ОБАВЕШТЕЊА 26.02.2021

Јавна расправа о Нацрту ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина

Мерошина- На основу члана 81. Статута општине Мерошина („Сл. лист града Ниша“, број 23/2019 и 13/20), Општинско веће општине Мерошина,  упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Нацрт ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина, даје се у јавну расправу од 26.02.2021.године до 17.03.2021.године. Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрт ревидираног Локалног антикорупцијског плана  општине Мерошина. Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити током трајања онлајн трибине, путем електронске поште на адресу opstinamerosina@gmail.com или поштом на адресу: Општина Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту ревидираног ЛАП-а општине Мерошина“, најкасније до 17.03.2021. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Мерошина.

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top