ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2021-2028.    -    АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    УПУТСТВО О ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МЕРОШИНА    -    Oнлајн трибина    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ    -    Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)    -    Јавна расправа о Нацрту ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055    -   

Све вести

ОБАВЕШТЕЊА 25.06.2021

АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ

Услед повећане температуре ових дана, умногоме је повећана и потрошња воде. Молимо наше суграђане да буду солидарни и користе воду за основне потребе а никако за заливање башти, прање аутомобила, зелених и бетонских површина и друго неконтролисано трошење. Апел посебно наглашавамо у термину од 18 до 22 часа, када настају велика истакања. У ситуацији овако нерационалне потрошње воде долази до смањеног притиска и прекида у снабдевању на рубним деловима насеља. Сва изворишта су стабилна, воде има довољно али систем није пројектован да у тренутку екстремне потрошње задовољи потребе код свих корисника, посебно оних у вишим деловима насеља. Још једном апел нашим суграђанима да рационално користе воду како би ЈКП „Мерошина“ свим корисницима гарантовало уредно водоснабдевање.

ОБАВЕШТЕЊА 26.02.2021

Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)

Дана 24.02.2021.године Општинско веће општине Мерошина донело је одлуку о расписивању             Јавног конкурса за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)             Позивају се грађани са територије општине Мерошина да доставе пријаве за чланство у радно тело општине Мерошина. Сваки кандидат треба да испуњава услове предвиђене одлуком             Кандидати за чланство у Радном телу за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а) треба да доставе Комисији следеће:             1. Попуњен фомулар пријаве – преузети са званичне презентације општине Мерошина;             2. Биографија подносиоца пријаве; 3. Уверење о пребивалишту; 4. Изјаву о искуству кандидата за члана Радног тела – преузети са званичне презентације општине Мерошина; 5. Диплома;             6. Изјаве и потврде наведене у условима конкурса.             Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општинске управе општине Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком за: Пријава на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана – НЕ ОТВАРАТИ             Јавни конкурс је отворен 21 (двадесет један) дан, од 26.02.2021.године до 18.03.2021.године.             Рок за подношење пријава почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Мерошина.             Непотпуне, неблаговремене  и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити прегледане и вредноване.

ОБАВЕШТЕЊА 26.02.2021

Јавна расправа о Нацрту ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина

Мерошина- На основу члана 81. Статута општине Мерошина („Сл. лист града Ниша“, број 23/2019 и 13/20), Општинско веће општине Мерошина,  упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Нацрт ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина, даје се у јавну расправу од 26.02.2021.године до 17.03.2021.године. Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрт ревидираног Локалног антикорупцијског плана  општине Мерошина. Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити током трајања онлајн трибине, путем електронске поште на адресу opstinamerosina@gmail.com или поштом на адресу: Општина Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту ревидираног ЛАП-а општине Мерошина“, најкасније до 17.03.2021. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Мерошина.

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top